prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik

Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii Europejskie Centrum Zdrowia Otwock,
specjalista onkologii klinicznej, specjalista chemioterapii nowotworów, specjalista chorób wewnętrznych

 • Stopień doktora habilitowanego uzyskał w dziedzinie hematologii, a tytuł profesora zwyczajnego w obszarze onkologii klinicznej.
 • Przez 40 lat związany z obecnie Wojskowym Instytutem Medycznym, z czego przez 24 lata jako Kierownik Kliniki Onkologii.
 • Prezes Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej.  
 • Współzałożyciel Studium Medycyny Molekularnej.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Onkologicznego;
 • Członek Rady Programowej Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier”.
 • Konsultant Komitetu Sterującego strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – Strategmed.
 • Kierownik Kliniki Onkologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i członek rady naukowej CMKP.
 •  Główny badacz w ponad 40 komercyjnych badaniach klinicznych (badania III, I fazy) dotyczące raka nerki, piersi, trzustki, niedrobnokomórkowego raka płuca, czerniaka, chłoniaka, jelita grubego, żołądka, prostaty, jajnika.
 •  Profesor Szczylik wraz z prof. Więcławem Jędrzejczakiem wykonali pierwszy w Polsce udany przeszczep allogeniczny w 1984 roku i autologiczny w 1985 roku.
 • W dorobku Profesora znajduje się ponad 150 prac naukowych, z czego najważniejsze to publikacje w Science „Selektywne hamowanie proliferacji komórek białaczkowych przez antysensowne oligodeoksynukleotydy  BCR-ABL”( Science. 1991 Aug 2;253(5019):562-5) oraz w The New England Journal of Medicine – „Sunitynib w porównaniu z interferonem Alfa w przerzutowym raku nerkowokomórkowym” (January 11, 2007N Engl J Med 2007; 356:115-124).
 • W 2005 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.